ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อกองทุนด่วน

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อกองทุน กยศ. ที่กองกิจการนักศึกษา ด่วน เนื่องจากต้องลงนามใบแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2553 ใหม่ หรือยังขาดเอกสารประกอบ

ดูรายชื่อที่นี่


ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดต่อกองทุนฯ โดยด่วนที่สุด เนื่องจากจะมีผลต่อการโอนเงินค่าครองชีพของนักศึกษา